Version SL
SLS
SLW
Sök efter Modell
Effekt

Fläktvarvtal 
 

 
Uppvärmning Kylning
Omgivande lufttemperatur °C
Omgivande relativ luftfuktighet %
Ingående vätsketemperatur °C
∆t, vätska °C
Vattenflöde kg/h
 
Vätska